Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
LỊCH CÔNG GIÁO 2018
FACEBOOK CỦA CHÚNG TÔI
Đài phát thanh Chân Lý Á Châu
Lưu trữ tổng thể

admin

  1. Tham khảo các tử ngữ dùng trong đoàn thể CAC TU NGU CHUYEN DUNG TRONG DOAN THE
  2. Chương trình Hội Họp CHUONG TRINH HOI HOP
  3. Mẫu thống kê danh sách đoàn viên MAU THONG KE DANH SACH DOAN VIEN
  4. Mẫu gia nhập đoàn thể MAU GIA NHAP DOAN THE
  5. Mẫu chuyển sinh hoạt đoàn thể MAU CHUYEN SINH HOAT

Số lượt xem bài viết (8)

DANH SÁCH ĐOÀN THỂ ÂN NHÂN GĐPTTTCG/TGP SÀI GÒN
STT TÊN ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC GHI CHÚ CẬP NHẬT
01 Xứ đoàn Châu Nam  Gh Hóc Môn – Gp.Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 2017 04/2017
02 Xứ đoàn Tân Hưng Gh Hóc Môn – Gp.Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 2017 04/2017
03   Gh. Chí Hòa – Gp.Sái Gòn Niên liễm 2017 04/2017
04 Xứ đoàn Hà Đông Gh Gò vấp – Gp.Sài Gòn Giúp điểm truyền giáo Gx Bà Điểm  05/2017
05 Xđ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Gh Gò vấp – Gp.Sài Gòn Giúp điểm truyền giáo Gx Bà Điểm  05/2017
06 Toán Phanxico Xavie – Xđ Thạch Đà Gh Gò vấp – Gp.Sài Gòn Giúp điểm truyền giáo Gx Bà Điểm  05/2017
07 Xứ đoàn Thủ Đức Gh Thủ Đức – Gp.Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 06/2017
08 Xứ đoàn Từ Đức Gh Thủ Đức – Gp.Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 06/2017
09 Xứ đoàn Hà Đông Gh Gò Vấp – Gp.Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 06/2017
10 Xứ đoàn Thạch Đà Gh Gò Vấp – Gp.Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 06/2017
11 Xứ đoàn Hà Nội Gh Xóm Mới – Gp.Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 07/2017
12 Xứ đoàn Xuân Hiệp Gh Thủ Đức – Gp.Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 07/2017
13 Xứ đoàn Thánh Khang Gh Thủ Đức – Gp.Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 07/2017
14 Xứ đoàn Martino Gh Tân Sơn Nhì – Gp.Sài gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 07/2017
15 Xứ đoàn Phú Thọ Hòa Gh Tân Sơn Nhì – Gp.Sài gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 07/2017
16 Xứ đoàn Long Thạnh Mỹ Gh Thủ Thiêm – Gp Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 07/2017
17 Xứ đoàn Tân lập Gh Thủ Thiêm – Gp Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 07/2017
18 Xứ đoàn Thủ Thiêm Gh Thủ Thiêm – Gp Sài Gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 07/2017
19 Xứ đoàn Bình An Thượng Giáo hạt Bình An – Gp.Sài gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 08/2017
20 Xứ đoàn Bình Hưng Giáo hạt Bình An – Gp.Sài gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 08/2017
21 Xứ đoàn Bình Thuận Giáo hạt Bình An – Gp.Sài gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 08/2017
22 Xứ đoàn Chợ Cầu Giáo hạt Hóc Môn – Gp.Sài gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 08/2017
23 Xứ đoàn Hạnh Thông Tây Giáo hạt Gò Vấp – Gp.Sài gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 08/2017
24 Xứ đoàn Đức Tin Giáo hạt Gò Vấp – Gp.Sài gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 08/2017
25 Xứ đoàn Tam Hà Giáo hạt Thủ Đức – Gp.Sài gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 08/2017
26 Xứ đoàn Thái Bình Giáo hạt Xóm Mới – Gp.Sài gòn Quỹ truyền giáo & Niên liễm 08/2017
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Số lượt xem bài viết (1)

DANH SÁCH CÁ NHÂN – ÂN NHÂN GĐPTTTCG/TGP SÀI GÒN
STT TÊN THÁNH HỌ – TÊN NƠI SINH HOẠT GHI CHÚ
744 Đaminh ĐẶNG CAO DƯƠNG Xđ Phú Hữu, Gh Thủ Thiêm, Gp Sài Gòn Cấp Giáo phận
745 Maria NGUYỄN THỊ XUYẾN Xđ Đức Tin, Gh Gò Vấp, Gp Sài Gòn Cấp Giáo phận
746 Giuse NGUYỄN QUỐC TRUNG Xđ Chợ Cầu, Gh Hóc Môn, Gp Sài Gòn Cấp Giáo phận
747 Giuse NGUYỄN VĂN NGỮ Xđ Sao Mai, Gh Chí Hòa, Gp Sài Gòn Cấp Giáo phận
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Số lượt xem bài viết (0)