Get Adobe Flash player

Lưu trữ tổng thể

THÁNH LỄ | CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG – Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Đồng Giám Mục – Lúc 19:30 28.11.2021 tại Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót – giáo xứ Hòa Bình, giáo phận Hưng Hóa.

Số lượt xem bài viết (1)

THÁNH LỄ | CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C – 19:30 ngày 27 tháng 11 năm 2021 tại Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót – giáo xứ Hòa Bình, giáo phận Hưng Hóa.

Số lượt xem bài viết (1)

1 2 3 96