CÁO PHÓ: BÀ CỐ MARIA LƯU THỊ THƠM

Gia đình Phạt tạ Thánh tâm Chúa Giêsu Việt Nam thành thật chia buồn cùng cha Phaolô Phạm Minh Tân – Chánh xứ Long Toàn, giáo hạt Bà Rịa, GP Bà Rịa kiêm Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP bà Rịa.