Liên hệ

 Mọi thông tin liên hệ xin gửi về địa chỉ email như sau:

  • webgdptttvn@gmail.com 

  • bchgdptttvn@gmail.com

  • noisanluamen@gmail.com

  1.  Giuse Huỳnh Bá Song …………..Trưởng BCH/GĐPTTT Việt Nam ……………….Tel: 0908 145 879 (Zalo) 

—o—