BÔNG HOA NHỎ

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hà
Xứ đoàn Võ Dõng

 Bông hoa nhỏ đơn sơ thánh đức
Được Chúa Trời chúc phúc yêu thương
Ma-ri-a bé nhỏ tầm thường
Trở thành Vương Mẫu Trinh Vương muôn loài. 

 Mẹ đã trải tháng ngày lận đận
Khi một đời chấp nhận Xin Vâng
Trái tim nhiều nhát gươm đâm
Mẹ không gục ngã trước cơn khổ sầu.

 Tháng 5 về khấn cầu cùng Mẹ
Xin hoán cải những kẻ lầm than
Lánh xa mưu chước Sa-tan
Thành bông hoa nhỏ tỏa làn yêu thương.

 Kết cành hoa xin dâng lên Mẹ
Những hy sinh vất vả đời người
Ăn năn sám hối đền bồi
Mến yêu Thánh Thể như lời Mẹ khuyên.

 Dâng cánh hoa, dâng niềm yêu mến
Nhờ tay Mẹ được đến Chúa Con
Mẹ là Mẹ của chúng con
Xin cho nhân thế chung vòng yêu thương