Get Adobe Flash player
GIỚI THIỆU
Tin Mới Nhất

Monthly Archives: August 2022

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN C
Kn 18,6-9; Dt 11,1-2,8-19; Lc 12,32-48
TỈNH THỨC SN SÀNG ĐÓN CHÚNG TA ĐẤT XẤU
I.HỌC CHÚA
1. TIN MỪNG : Lc 12,32-48
(32) “Nửa chiên nhỏ, đừng sợ, vì Cha anh em vui lòng ban Nước của người cho anh em. (33) Hãy bán của cải mình đi mà bố thí. Hãy mua những chiếc túi tiền rách nát, một kho tàng có thể hao hụt ở trên trời, những tia nhìn không bén mảng, mối mọt cũng không đục phá. (34) Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh cũng ở đó ”.

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (8)