Get Adobe Flash player
GIỚI THIỆU
Tin Mới Nhất

Monthly Archives: October 2021

1 2 3 8

Thánh lễ trực tuyến ngày 1-11-2021 vào lúc 5:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Lễ Các Thánh Nam Nữ (lễ trọng), do Lm. GB Phương Đình Toại chủ sự.

Số lượt xem bài viết (25)

1 2 3 8