Get Adobe Flash player

Monthly Archives: April 2020

1 2 3 13

Kính mời cộng đoàn click chuột vào dấu > để tham dự chầu Thánh Thể lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, tối thứ Năm lúc 20giờ ngày 30.04.2020 (TGP Sàigòn)

Số lượt xem bài viết (19)

1 2 3 13