NGẪM LỜI THẦY: LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚC

Chuông Chiều

Chúa ban giao ước máu mình
Giúp con tẩy rửa tội tình trắng trong
Từ thời Cựu ước một lòng
Dân vâng Lời Chúa quyết không sai gì.

Mô-sê đã lập lễ nghi
Máu bò ông rẩy khắc ghi lòng người
Ai mà lỗi luật máu tươi
Hai phần san sẻ Chúa Trời và dân

Con người bội ước nhiều lần
Chúa thương tha thứ một lần cho xong
Bây giờ bằng máu trinh trong
Máu Con Thiên Chúa tẩy lòng chúng ta.

Chúng con cảm tạ lòng Cha
Ban Con yêu dấu lập ra phép mầu
Trong hình bánh rượu nhà chầu
Là mình máu Chúa khấu đầu tin yêu.

Cho con ăn uống sớm chiều
Cho con khôn lớn tình yêu Chúa Trời
Cho con sống mãi ơn Người
Hôm nay và tới quê Trời phúc thay.

31/5/2024