NGẪM LỜI THẦY: CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN – NĂM B

NGƯỜI THƯƠNG CỦA TRỜI

Chuông chiều

Người nhà đi bắt Giê-su

Làm sao họ nghĩ Người mù trí thôi

Kinh sư luật pháp sáng soi

Mà còn nói xạo, quỷ coi hồn Người…

Quỷ to quỷ nhỏ đấy thôi!

Quỷ mà chống quỷ nó toi cả rồi ?

Giê-su Con Đức Chúa Trời

Làm người vất vả cứu đời khổ đau.

Từ nay và mãi về sau

Giê-su cho biết cái đầu dối gian

Biết rồi còn cố nói càn

Loại trừ sự thật Chúa ban Thánh Thần.

Tội này cố chấp bất cần

Làm sao khỏi được lĩnh ân giao hòa

Chúa thương đâu phải quan tòa

Tiếc cho người thế lại xa tránh Người.

Vui thay những kẻ đang ngồi

Lắng nghe Chúa nói những Lời yêu thương

Thi hành ý Chúa thiên đường

Nên em nên Mẹ người thương của Trời!

Cuộc đời sáng đẹp hoa tươi

Đừng ai cố chấp để đời tối tăm.

8/6/2025