HIỆP Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 07.2024

WPTTT — Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

1/ Ông Giuse Vũ Văn Thuần, SN 1950. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.05.2024.

2/ Ông Augustinô Vũ Công Khánh, SN 1954. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Phú Hòa, giáo hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 18.05.2024.

3/ Ông Vincente Đoàn Tất Hiện, SN 1960. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Việt, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 19.05.2024.

4/ Ông Giuse Trần Thế Thân, SN 1944. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Thiên Ân, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 20.05.2024.

5/ Ông Giuse Nguyễn Khắc Lộc, SN 1959. Toán trưởng Toán 2 Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Lam Sơn, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 23.05.2024.

6/ Ông Micae Lương Viết Chí, SN 1933. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 23.05.2024.

7/ Bà Maria Đỗ Thị Sáng, SN 1932. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Thánh Gia, kinh 1b, giáo hạt Tân Hiệp, GP Long Xuyên. Được Chúa gọi về ngày 29.05.2024.

8/ Ông Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Lợi, SN 1950. Đoàn viên GĐPTTCG xứ đoàn Tân Đông; Nguyên Đoàn trưởng GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Hưng; Nguyên phó nội vụ GĐPTTTCG xứ đoàn Chợ Cầu; Nguyên UV phụng vụ xứ đoàn Tân Đông, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 01.06.2024.

9/ Ông Đaminh Tống Văn Hùng, SN 1962. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Lạc Thành, giáo hạt Phú Nhai; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.06.2024.

10/ Bà Maria Trần Thị Hằng, SN 1970. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt  Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 04.06.2024.

11/Maria Trần Thị Oanh, SN 1933. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Phú Hải, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 07.06.2024.

12/ Bà Maria Đặng Thị Phiến, SN 1941. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Thạch Đà, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 08.06.2024.

13/ Ông Phaolô Nguyễn Thượng Hải, SN 1934. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 09.06.2024.

14/ Ông Đaminh Nguyễn Văn Thịnh, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn An Lạc, giáo hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.06.2024.

15/ Ông Giuse Nguyễn Văn Thiêm, SN 1956. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Cao Thái, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.06.2024.

16/ Ông Tôma Vũ Ngọc Thư, SN 1959. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Long Bình, giáo hạt Thủ Thiêm, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.06.2024.

17/ Anh Giuse Nguyễn Văn Tường, SN 1978. Nguyên thủ quỹ GĐPTTTCG xứ đoàn Bà Điểm, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 15.06.2024.

18/ Ông Têphanô Ngô Trí Thứ (liệt sỹ), thuộc  dâu (khu) 2, Giáp Hữu, xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu.