NGẪM LỜI THẦY: LỄ CHÚA BA NGÔI

Thờ lạy Chúa Ba Ngôi

Chuông chiều

Lạy Ba Ngôi chí thánh toàn năng
Cho con sống về cõi vĩnh hằng
Từ bây giờ yêu thương xây dựng
Mỗi ngày sống cầu nguyện siêng năng.

Bắt đầu ghi dấu Chúa toàn năng
Vừa thức giấc cùng ánh sao trăng
Con thờ lạy Ba Ngôi một Chúa
Mẹ dạy con lúc nhú mầm măng.

Giơ tay phải lên trán hiên ngang
Ghi hình Thánh giá thật rõ ràng
Miệng tụng ca Ba Ngôi Thiên Chúa
Là Cha Con Thánh Thần dạy rằng:

Ba Ngôi khác biệt lại ngang bằng
Giê-su Người dạy chẳng trái ngang
Mạnh mẽ truyền lệnh phải rao giảng
Phép rửa Ba Ngôi đến Thiên đàng.

Suy rồi mới thấy quá cao sang
Cúi đầu thờ lạy thật vững vàng
Dẫu rằng chẳng hiểu nhưng son sắt
Đức tin lòng mến Chúa Thiên đàng.

24/5/202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ Mình Máu Chúa

Năm B

Ngẫm Lời Chúa

———-//———-

 

Chúa ban giao ước máu mình

Giúp con tẩy rửa tội tình trắng trong

Từ thời Cựu ước một lòng

Dân vâng Lời Chúa quyết không sai gì.

 

Mô-sê đã lập lễ nghi

Máu bò ông rẩy khắc ghi lòng người

Ai mà lỗi luật máu tươi

Hai phần san sẻ Chúa Trời và dân

 

Con người bội ước nhiều lần

Chúa thương tha thứ một lần cho xong

Bây giờ bằng máu trinh trong

Máu Con Thiên Chúa tẩy lòng chúng ta.

 

Chúng con cảm tạ lòng Cha

Ban Con yêu dấu lập ra phép mầu

Trong hình bánh rượu nhà chầu

Là mình máu Chúa khấu đầu tin yêu.

 

Cho con ăn uống sớm chiều

Cho con khôn lớn tình yêu Chúa Trời

Cho con sống mãi ơn Người

Hôm nay và tới quê Trời phúc thay.

31/5/2024

Chuông chiều