NGẪM LỜI THẦY: CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM B

TIN YÊU

Chuông Chiều

Chết rồi! Trỗi dậy đi con
Bao giờ thất vọng biết còn Chúa thương
Cuộc đời có lúc đoạn trường
Đi tìm kiếm Chúa tình thương dạt dào
Tin Mừng cho thấy hôm nào
Người cha tìm Chúa mời vào cứu con
Con ông hấp hối mỏi mòn
Hết đường chữa chạy chỉ còn Chúa thôi
Giê-su Chúa đã nhận lời
Trên đường lại gặp một người Đức tin
Đi tìm kiếm Chúa không xin
Nhưng bà chen lấn vì tin chạm Người
Chắc là bệnh được khỏi thôi
Giơ tay chạm áo Chúa Trời đang đi
Bệnh tình được khỏi tức thì
Đức tin tuyệt lắm! Tin đi an bình
Giai-rô tin đến thình lình
Con ông đã chết phục sinh thế nào
Người ta khóc lóc ồn ào
Chúa cùng môn đệ đi vào cầm tay
Ta truyền cho bé dậy ngay!
Tức thì em đứng đi ngay bình thường
Ôi Trời! Thiên Chúa tình thương
Đến đây cứu chữa khỏi đường khổ đau
Hỡi ai đang sống khổ sầu
Tìm về với Chúa thắm mầu tin yêu./.

30/6/2024