Get Adobe Flash player

Tin Mới Nhất

Lưu trữ tổng thể

Kính mời cộng đoàn click chuột vào dấu > để tham dự chầu Thánh thể lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót tối thứ Sáu tuần 22 thường niên lúc 20giờ ngày 04.09.2020 (nhà thờ Đức Bà-TGP Sàigòn)

Số lượt xem bài viết (1)

Kính mời cộng đoàn click chuột vào dấu > để tham dự chầu Thánh thể lần chuỗi Mân côi tối thứ Năm tuần 22 thường niên lúc 20giờ ngày 03.09.2020 (nhà thờ Đức Bà-TGP Sàigòn)

Số lượt xem bài viết (1)