HIỆP Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 11 NĂM 2023

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

01/ Bà Maria Hoàng Thị Tươi, SN 1921. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.09.2023

02/ Ông Giuse Bùi Văn Ưng, SN 1937. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Thánh Nguyễn Duy Khang, giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 10.09.2023

 03/ Ông Phêrô Vũ Đình Chinh, SN 1922.Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Ninh Sa, giáo hạt Tứ Trùng , Giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 13.09.2023

04/ Ông Phêrô Trần Văn Thảo, SN 1942. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Ninh Sa, giáo hạt Tứ Trùng, Giáo phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 17.09.2023

 05/ Bà Maria Ngô Thị Huy, SN 1944. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, Giáo Phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 20.09.2023

06/ Bà Maria Nguyễn Thị Quỳ, SN 1934. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Nam Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 21.09.2023

07/ Ông Antôn Trần Văn Dần, SN 1949. Đoàn viên và ân nhân GĐPTTTCG xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 22.09.2023

08/ Bà Maria Nguyễn Thị Thơm, SN 1950. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 26.09.2023

09/ Ông Giuse Nguyễn Văn Đô, SN 1938. Cựu đoàn trưởng GĐPTTTCG xứ đoàn An Nhơn; cựu Ủy viên BCH GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 27.09.2023

10/ Ông Giuse Vũ Văn Quỳnh, SN 1937. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hai  Giáp, giáo hạt Quần Phương, Giáo Phận Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 29.09.2023

11/ Bà Maria Hoàng Thị Lệ Thu, SN 1957. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 03.10.2023

12/ Ông Giuse Phạm Văn Đạm, SN 1962. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Nam Điền, giáo hạt Phú Nhai; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 06.10.2023

13/ Ông Giuse Vũ Đình Vinh, SN 1933. Cựu đoàn trưởng GĐPTTTCG xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 09.10.2023

14/ Ông Giuse Nguyễn Văn Tuyên, SN 1936. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Châu Nam, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 13.10.2023

15/ Bà Maria Đào Thị Nhũ, SN 1939. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Lộ Hưng, giáo hạt Chí Hòa, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 17.10.2023