CÁO PHÓ: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Lê

Cha Tổng linh hướng Giuse Trần Hoàng Diệu
và BCH GĐPTTTCG Giáo phận Cần Thơ

Thành thật chia buồn cùng gia đình

ÔNG CỐ: GIUSE NGUYỄN VĂN LÊ – Sinh năm 1928

Thân phụ cha Giuse Nguyễn Văn Thương
Quản lý Đại Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ

Thân phụ anh Giuse Nguyễn Văn Truyền
Phó Trưởng ban nội vụ BCH GĐPTTTCG GP Cần Thơ

Đã được Chúa gọi về ngày 07 tháng 10 năm 2023
Hưởng thọ 96 tuổi

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu đón nhận linh hồn
Ông cố Giuse vào hưởng Nhan Thánh Chúa