CÁO PHÓ: Thân mẫu anh Giuse Huỳnh Bá Song – Trưởng ban BCH GĐPTTTCG Việt Nam

GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU TGP SÀI GÒN
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Bà NGUYỄN THỊ ANH

Thân mẫu Anh GIUSE HUỲNH BÁ SONG

– Trưởng ban BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam
– Phó Trưởng ban ngoại vụ BCH Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu TGP Sài Gòn

Đã qua đời lúc 10g30 ngày 06.10.2023, hưởng thọ 92 tuổi.

* Nghi thức tẩn liệm lúc 15g00 ngày 06.10.2023

* Nghi thức động quan lúc 12g00 ngày ngày 08.10.2023

Sau đó được an táng tại đất nhà: Ấp Thủy Tây, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Cha Tổng linh hướng GĐPTTTCG Việt Nam và BCH GĐPTTTCG TGP SG
đồng kính phân ưu đến anh Giuse, cùng gia đình tang quyến
về sự ra đi và nỗi mất mát đau thương này

Trong hoàn cảnh đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi tin tưởng và hiệp ý cầu nguyện
cho linh hồn Bà cụ sớm được siêu thoát để trở về với cõi vĩnh hằng.

TM. BCH GĐPTTTCG TGP SÀI GÒN
Trưởng ban

Jos. Trịnh Văn Tiến