HIỆP Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 05 NĂM 2024

Trong niềm cậy trông vào Chúa Giêsu Phục sinh, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu sớm đưa linh hồn các ân nhân và đoàn viên Gia đình PTTT Chúa Giêsu chúng con về hưởng Nhan Thánh Chúa:

1/ Cụ quản Maria Nguyễn Thị Thay, SN 1934. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 03.03.2024.

2/ Ông Phêrô Lê Văn Chẳng, SN 1935. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bò Ót, giáo hạt Vĩnh Thạnh, GP Long Xuyên. Được Chúa gọi về ngày 15.03.2024.

3/ Ông Gioan Trần Minh Hiến, SN 1956. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Thánh Mẫu, giáo hạt Phú Nhai; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.04.2024.

4/ Bà Maria Đinh Thị Vương, SN 1967. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.04.2024.

5/ Ông Vinh Sơn Trần Viết Khang, SN 1936. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Thánh Mẫu, giáo hạt Phú Nhai; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 07.04.2024.

6/ Ông Giuse Bùi Duy Đức,  SN 1963. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Đức Tin; ân nhân GĐPTTTCG giáo hạt Gò Vấp, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 10.04.2024.

7/ Ông Gioakim Ngô Văn Tự, SN 1958. Thuộc xứ đoàn Kim Thành, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 15.04.2024.

8/ Cụ Chánh Giuse Phạm Văn Mốn, SN 1938. Đoàn viên GĐPTTTCG, xứ đoàn Quế Phương, giáo hạt Kiên Chính; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 15.04.2024.

9/ Bà Philomela Trần Thị Nhâm (Ngữ), SN 1930. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 15.04.2024.

10/ Bà Maria Hoàng Thị Độ, SN 1948. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hải Nhuận, giáo hạt Quần Phương, GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 17.04.2024.

11/ Ông Giuse Nguyễn Văn Hồng,  SN 1934. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hà Nội, giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 19.04.2024.

12/ Bà Maria Vũ Thị Thỏa, SN 1950. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Nam Đường, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 20.04.2024.

13/ Bà Maria Nguyễn Thị Cẩm, SN 1930. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 20.04.2024.

14/ Bà Maria Vũ Thị Thỏa, SN 1950. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Nam Đường, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 20.04.2024.

15/ Bà quản Maria Đinh Thị Cậy (Tâm), SN 1960. Đoàn viên GĐPTTTCG, xứ đoàn Đại Đồng, giáo hạt Đại Đồng; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 22.04.2024.

16/ Ông Đaminh Nguyễn Văn Ngọc, SN 1943. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 23.04.2024.

17/ Ông Đaminh Nguyn Văn Ngc, SN 1943. Đoàn GĐPTTTCG Xứ đoàn Tân Hưng, giáo hạt Hóc Môn, TG Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 23.04.2024.

18/ Ông Phêrô Lương Văn Thẩm, SN 1983. Đoàn viên GĐPTTTCG, xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 24.04.2024.

19/ Ông Đaminh Maria Phạm Ngọc Chờ, SN 1940. Nguyên Đoàn trưởng GĐPTTTCG xứ đoàn Cầu Lớn, giáo hạt Hóc Môn, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 26.04.2024.

20/ Ông Phêrô Ngô Vân Đông, SN 1985. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 26.04.2024.

21/ Ông Gioan Baotixita Đinh Văn Chỉnh, SN 1980. Đoàn viên GĐPTTTCG, xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 27.04.2024.

22/ Ông Trưởng Vinh Sơn Phạm Văn Bốn, SN 1952. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Lạc Thành, giáo hạt Phú Nhai; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 28.04.2024.

23/ Bà Maria Đặng Thị Diên, SN 1960. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Lạc Thành, giáo hạt Phú Nhai; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 29.04.2024.

24/ Ông Vinh Sơn Nguyễn Văn Đam, SN 1950. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 29.04.2024.

25/ Ông Giuse Vũ Văn Thuần, SN 1950. Đoàn viên GĐPTTTCG, xứ đoàn Hai Giáp, giáo hạt Quần Phương; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 02.05.2024.

26/ Bà Maria Trần Thị Trang, SN 1999. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 04.05.2024.

27/ Ông Trưởng Vinh Sơn Lương Viết Ân, SN 1936. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 04.05.2024.

28/ Ông Giuse Lê Đình Thuấn,  SN 1950. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Thạch Đà; ân nhân GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 06.05.2024.

29/ Bà Maria Nguyễn Thị Hợi, SN 1940. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Hạc Châu, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 07.05.2024.

30/ Ông Giuse Maria Nguyễn Văn Lý, SN 1931. Thủ quỹ BCH GĐPTTTCG giáo hạt Thủ Đức; thân phụ anh Giuse Nguyễn Trọng Thắng – Thủ quỹ BCH GĐPTTTCG giáo hạt Tam Hải – giáo hạt Thủ Đức, TGP Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 11.05.2024.

31/ Bà Maria Hoàng Thị Hạnh, SN 1970. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Bình Chiểu; ân nhân GĐTTTCG giáo hạt Thủ Đức, TG Sài Gòn. Được Chúa gọi về ngày 12.05.2024.

32/ Cụ Kiểm Vinh Sơn Ngô Viết Tần, SN 1947. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Kiên Lao, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 13.05.2024.

33/ Cụ Trưởng Đaminh Trịnh Văn Khoản, SN 1939. Đoàn viên GĐPTTTCG xứ đoàn Thánh Danh, giáo hạt Bùi Chu; ân nhân GĐPTTTCG GP Bùi Chu. Được Chúa gọi về ngày 13.05.2024.