Get Adobe Flash player

Tin Mới Nhất

Lưu trữ tổng thể

Kính mời cộng đoàn click chuột vào dấu > để tham dự chầu Thánh thể lần chuỗi Mân côi tối thứ Năm tuần 23 thường niên lúc 20giờ ngày 10.09.2020 (nhà thờ Đức Bà-TGP Sàigòn)

Số lượt xem bài viết (2)

                                                                                                          + GB. Bùi Tuần

1. Tôi là kẻ tội lỗi. Đó là sự thực, rất thực, hết sức đúng.

2. Đấng có quyền tha tội cho tôi là Chúa. Đó là sự thực, rất thực, hết sức đúng.

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (2)