Get Adobe Flash player

GIỚI THIỆU

Lưu trữ tổng thể

                                                                                                                + GB. Bùi Tuần

 1. Thời kỳ này đang như bầu trời u ám. Đâu đâu cũng lo chống đại dịch. Ngay mấy ngày Tết cũng như chìm trong dòng thời sự lo buồn.

2. Riêng tôi càng thấy thấm sâu nỗi buồn, do già yếu bệnh nạn.

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (7)

Thứ Năm ngày 11-2-2021: (30 tháng Chạp) 

20:30 – Canh thức | 21:00 – Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn – do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự.

Số lượt xem bài viết (2)

                                                                                                               + GB. Bùi Tuần

 1. Tết đang tới.

Đối với tôi, một việc tôi cho là hết sức quan trọng, cần thực hiện đầu năm mới, đó là lãnh nhận Phép Lành của Chúa, để Phép Lành của Chúa sẽ đem lại cho tôi sự bình an, và giúp tôi biết góp phần xây dựng bình an cho những người khác.

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (3)