Get Adobe Flash player
GIỚI THIỆU
Lưu trữ tổng thể

 TINH THẦN CỘNG TÁC CỦA ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

VỚI GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

                                       Báo cáo viên: Giuse Nguyễn Đức Xinh – Ban Huấn luyện tông đồ

DẪN NHẬP

Giáo hội luôn mời gọi cộng đồng dân Chúa xây dựng tinh thần hiệp thông và thực thi sứ vụ của người Ki-tô hữu tham gia vào công cuộc loan báo Tin mừng phục vụ Giáo hội qua các môi trường hoạt động tông đồ.   Sắc lệnh Tông đồ giáo dân của Công đồng Vicano II đã nhận định: “Trong những cộng đồng Giáo hội, hoạt động của người giáo dân cần thiết đến nỗi nếu không có nó, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăn thường không thể đạt được kết quả đầy đủ”.

Đó là một khẳng định nền tảng, xác tín mạnh mẽ về hiệu quả của việc dấn thân hoạt động tông đồ của người giáo dân  trong giáo xứ của mình. Công đồng cũng có lý khi nhấn mạnh điểm đó: “Giáo xứ là một hình thức tông đồ cộng đồng kiểu mẫu, vì đó là nơi quy tụ mọi hạng người thành một cộng đoàn và đem họ vào tinh thần đại đồng của Giáo hội. Hội đoàn nên tập thói quen cộng tác chặt chẽ với các linh mục của mình trong các hoạt động của giáo xứ. Họ cũng nên tập quen trình bày với Hội đồng Mục vụ giáo xứ về những vấn đề riêng của hội đoàn mình, hoặc những vấn đề liên quan đến ơn cứu độ con người, để cùng nhau góp ý kiến, nghiên cứu và giải quyết. Họ cũng phải tùy khả năng mà trợ giúp những đoàn thể bạn trong công cuộc tông đồ và truyền giáo của gia đình Giáo hội địa phương”.

 Đoàn thể CGTH là một cộng đồng trong Giáo hội, trong tình hình hiện nay có thể và phải nỗ lực rất nhiều để làm cho sự hiệp thông đích thực trong Giáo hội được thực thi ngay trong lòng giáo xứ của mình qua sự cộng tác mật thiết nhằm giúp khơi dậy lòng nhiệt thành, tinh thần  hứng khởi truyền giáo cho những người tin và cho cả những tín hữu đã từ bỏ hay hời hợt với đời sống Kitô hữu của mình.

Đoàn thể Công giáo Tiến hành (CGTH) có ba mối tương quan cộng tác với giáo hội địa phương:

  1. Linh mục chánh xứ.
  2. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.
  3. Các đoàn thể bạn.

MỐI TƯƠNG QUAN THỨ NHẤT

Linh mục chánh xứ.

Đoàn thể CGTH là một bộ phận trong gia đình giáo xứ, được vị chủ chăn công nhận (cho phép thành lập) và đồng hành (linh hướng chăm sóc và hướng dẫn) các hoạt động tông đồ trong giáo xứ, nên mối tương quan được xác định là phải sống đúng vai trò một phần tử của cộng đoàn; phải biết kết hợp mật thiết với vị chủ chăn trong tinh thần vâng phục và cộng tác.

Để cộng tác mật thiết với linh mục chủ chăn, chúng ta cần phải có thái độ và những cách ứng xử cụ thể:

  • Kính trọng: Linh mục chánh xứ là vị chủ chăn của giáo xứ, người được Đức Giám mục giáo phận bổ nhiệm trao quyền cai quản thánh hóa cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ; vì thế đoàn thể CGTH phải luôn biết kính trọng vị cha chung của mình.
  • Vâng phục:  Linh mục chánh xứ là người lãnh đạo cao nhất trong giáo xứ, có trách nhiệm vạch ra đường hướng hoạt động, phát triển của giáo xứ; tạo điều kiện mời gọi, quy tụ người giáo dân cộng tác; tổ chức huấn luyện, đào tạo giúp đở họ phát huy tiềm năng, chu toàn nhiệm vụ tông đồ theo đường hướng của Giáo hội và ánh sáng Tin Mừng, nên đoàn thể CGTH cần thể hiện tinh thần vâng lời và phục tùng tuyệt đối năng quyền của vị chủ chăn.
  • Đối thoại: là phương thức để đoàn thể và chủ chăn thấu hiểu nhau trong tình cha con. Cần trao đổi những vấn đề liên quan đến công việc của giáo xứ, của hội đoàn mình phụ trách trong tinh thần vâng phục và cầu tiến; phải biết khiêm nhượng đón nhận sự hướng dẫn và đồng thuận của ngài.
  • Cộng tác: Là nhiệm vụ chính của đoàn thể CGTH  trong mối tương quan với vị  chủ chăn. Khi linh mục chánh xứ cần sự cộng tác của chúng ta để trợ giúp các ngài trong công việc mục vụ; đoàn thể phải cộng tác với tinh thần sẵn sàng, không ngại khó; huy động mọi khả năng của mình để việc cộng tác đạt được kết quả tốt nhất.
  • Thường xuyên tiếp xúc: Đoàn thể CGTH nên tạo điều kiện để các thành viên có cơ hội  tiếp xúc với cha chánh xứ, thăm hỏi lúc khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, chia sẻ những ưu tư trong đời sống hằng ngày; mối tương quan gần gũi sẽ giúp xóa bỏ  rào cản ngăn cách giữa cha và con.

Kỳ sau: MỐI TƯƠNG QUAN THỨ HAI

Hội đồng Mục vụ giáo xứ.

 

TGP Sàigòn, ngày 08/12/2020

Số lượt xem bài viết (13)