CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ SÔNG MEKONG – CAMPUCHIA

WPTTT — Nhằm tạo tình liên đới, đồng hành và sẻ chia với Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Kampuchia, BCH GĐPTTTCG Việt Nam sẽ kết hợp với BCH GĐPTTTCG GP Phnom Pênh tổ chức chuyến hành hương Đức Mẹ sông Mê Kông, thăm và ủy lạo bác mùa Chay tại xứ đoàn Cù-Lao Kết và Tua Tân trong ngày 12.4 và 13.4.2023.