Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
Lưu trữ tổng thể

I-  DANH XƯNG ĐOÀN THỂ:

 GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VIỆT NAM  là đoàn thể Công giáo Tiến hành thuộc hệ thống tổ chức Tông đồ Giáo dân của Giáo hội Việt Nam.

CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH LÀ GÌ?

   Công giáo Tiến hành là danh hiệu mà các Đức Giáo hoàng và một số giám mục đặt cho những tổ chức, hội đoàn giáo dân đã và đang theo đuổi những hoạt động mang mục đích tông đồ thuần túyvẫn liên kết chặt chẽ với Hàng Giáo phẩm, đã đem lại nhiều kết quả phong phú cho Nước Chúa Kitô. Những hoạt động ấy thường được diễn tả như một sự cộng tác của giáo dân vào việc tông đồ của Hàng Giáo phẩm.

    Những tổ chức, hội đoàn muốn mang danh hiệu Công giáo Tiến hành phải hội đủ các yếu tố sau đây:

1- Mục đích trực tiếp của tổ chức này phải là mục đích tông đồ của Giáo hội, nghĩa là rao truyền Phúc âm và thánh hóa nhân loại, và đào tạo cho con người một lương tâm Kitô giáo đích thực, để họ có thể đem tinh thần Phúc âm thâm nhập vào mọi cộng đoàn cũng như mọi lãnh vực của đời sống.

2- Trong khi cộng tác với Hàng Giáo phẩm theo thể thức riêng của mình, người giáo dân đảm nhận trách nhiệm và đem kinh nghiệm riêng của mình để điều hành tổ chức này. Soạn thảo và theo đuổi một chương trình hành động phù hợp đáp ứng với hoạt động mục vụ của Giáo hội.

3- Tổ chức hoạt động phải liên kết với nhau như các cơ quan trong cơ thể, điều đó dễ nói lên ý nghĩa cộng đoàn của Giáo hội và làm cho việc tông đồ được hữu hiệu hơn.

4- Người giáo dân hoạt động dưới sự đồng hành và hướng dẫn của chính Hàng Giáo phẩm, dù họ tự nguyện dấn thân hoặc được mời hoạt động và cộng tác trực tiếp vào việc tông đồ của Hàng Giáo phẩm. Hàng Giáo phẩm có thể thừa nhận sự cộng tác này bằng sự “Ủy nhiệm” minh nhiên. (Sắc lệnh Tông đồ Giáo dân, 20)

 

   II- Ý NGHĨA DANH XƯNG:

   GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (THE FAMILY  DEDICATED  TO THE SACRED HEART OF  JESUS)

  1. Ý nghĩa phổ quát của Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu:

         – Thay mặt nhân loại đền tạ những sai sót, lỗi lầm mà con người đã xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa.

         – Tín thác hoàn toàn vào tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa đối với gia đình nhân loại.

        – Nhiệt tâm loan báo Tin Mừng để Nước Cha được Trị đến.

  1. Ý nghĩa tích cực:

+ Dâng hiến trọn vẹn (Dedicated) cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Dâng hiến bằng các việc làm thiết thực:

Đền tạ: Biết uốn lòng giống như Trái Tim Chúa, biết yêu như Chúa yêu để đem tình yêu ấy phục vụ tha nhân.

Từ bỏ: thói hư, tật xấu; ham mê mù quáng; đam mê bất chính… để có thể học ở Chúa: hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

Hy sinh: quyền lợi cá nhân: thời gian, trí tuệ, công sức, tiền của… để có thể cộng tác mật thiết với Giáo hội trong công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay.

Dấn thân: Mở lòng đi ra, đem Chúa đến với mọi người bằng chính đời sống chứng nhân: yêu thương và phục vụ mọi người.

Câu hỏi thảo luận:

1/ Đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu có hội đủ yếu tố để được công nhận là đoàn thể Công giáo Tiến hành của Giáo hội Việt Nam?

2/ Danh xưng “Phạt tạ “ trong Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, nói lên được điều gì với người đoàn viên của đoàn thể trong đời sống đạo hôm nay?

Số lượt xem bài viết (22)