NGHI THỨC TUYÊN HỨA

CHUẨN BỊ CHO NGHI THỨC TUYÊN HỨA

Ban Huấn luyện Tông đồ

A- PHẦN CHUẨN BỊ:

 • Mời một người dẫn chương trình tuyên hứa.
 • Thực hiện một bàn nhỏ trải khăn trắng đặt trên gian cung thánh, để huy hiệu, ủy nhiệm thư và bình nước Phép trên bàn.
 • Cờ Đoàn cắm cạnh tượng Thánh Tâm.
 • Bản Nghi thức tuyên hứa.
 • Danh sách BCH tuyên hứa.

B- PHẦN THỰC HIỆN:

 • Phần Nghi thức:

♦ Làm phép cờ và huy hiệu, NHD mời cộng đoàn đứng.

♦ Tuyên hứa: NHD mời cộng đoàn ngồi.

 • Khi giới thiệu đại diện BCH GĐPTTTCG cùng Ủy viên cầm cờ tiến lên trước bàn thờ, 2 người đứng cạnh nhau, mặt cờ song song với bàn thờ.
 • Nếu có 02 thành phần Đoàn viên và BCH tuyên hứa, đại diện BCH cùng Ủy viên cầm cờ đứng tại giá cờ, chờ đến phần BCH tuyên hứa sẽ tiến ra trước bàn thờ

♦ Khi Đoàn viên tuyên hứa cần có sự hiện diện của Đoàn Trưởng đứng bên cờ Đoàn (nếu ít Đv tuyên hứa: NHD sẽ xướng tên và Đv từ hàng ghế đi lên trước gian cung thánh và đứng vào vị trí đã được tập trước đó – Trường hợp đông, Đv tuyên hứa đứng tại chỗ).

       ♦ Khi BCH các cấp Tuyên hứa cần có sự hiện diện của Trưởng hoặc phó của BCH cấp cao hơn đứng bên cờ Đoàn.

 • Nên sắp xếp BCH tuyên hứa ngồi tại hàng ghế đầu để dễ dàng tiến lên tuyên hứa.
 • Sau kết lễ, nếu đại diện xứ đoàn có phần cám ơn, NHD mời đoàn viên tuyên hứa đứng và mời cộng đoàn ngồi.
 • Sau Thánh lễ, NHD mời quý cha đồng tế cùng chụp ảnh lưu niệm với BCH để làm tư liệu lưu tại xứ đoàn.

NGHI THỨC TUYÊN HỨA

Tiến hành trước Lời nguyện đầu lễ hoặc sau Lời nguyện cuối lễ (ngoài Phụng vụ).

NHD tiến ra vị trí trước cung thánh đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn trong tiến trình thực hiện nghi thức Tuyên hứa và:

– Mời cha chủ sự cử hành nghi thức làm phép cờ Đoàn (nếu có), làm phép Phù hiệu và Nghi thức Tuyên hứa cho đoàn viên

– Mời Đoàn trưởng tiến lên cung thánh đứng bên cờ, cầm cờ bước ra trước bàn thờ và hạ (ngả) cờ theo thế tuyên hứa.

– Mời cộng đoàn đứng.

I – LÀM PHÉP CỜ (Nếu cờ đã làm phép rồi thì bỏ qua nghi thức này, và bắt đầu từ nghi thức làm phép phù hiệu)

LM chủ sự: Ơn phù trợ chúng con ở nơi Danh Chúa.

CĐ: Là đấng tạo thành trời đất.

LM chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng Cha

LM chủ sự: Chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa chúc phúc cho lá cờ này để những kẻ phụng sự dưới bóng cờ này, được chiến thắng mọi kẻ thù hữu hình và vô hình ở đời này, để sau cuộc chiến thắng được khải hoàn về Thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

CĐ: Amen.

 • Cha chủ sự rảy nước phép trên Cờ Đoàn.

Sau đó NHD:

 • Mời Đoàn trưởng phất cờ lên, cắm cờ vào giá và trở về vị trí.

–  Kính mời cha chủ sự làm phép phù hiệu cho đoàn viên.

II – LÀM PHÉP PHÙ HIỆU

 (Để các phù hiệu vào đĩa trên bàn nhỏ, cha chủ sự làm phép và rẩy nước Thánh)

LM chủ sự: Ơn phù trợ chúng con ở nơi Danh Chúa.

CĐ: Là đấng tạo thành trời đất.

LM chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.

CĐ: Và ở cùng Cha.

LM chủ Sự: Chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban phép cho chúng con mang những phù hiệu này, để khi nhìn thấy, chúng con nhớ đến và cố gắng sống nên giống Trái Tim Con Chúa. Xin Chúa chúc lành (+) và thánh hóa (+) những phù hiệu này.

Xin ban cho những ai cung kính mang phù hiệu này, mà tưởng nhớ đến tình yêu của Chúa Giêsu, thì được Chúa ban ơn Thánh ở đời này và vinh hiển vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

CĐ: Amen.

 Cha chủ sự rẩy nước Thánh trên phù hiệu.

NHD: Kính mời Cha chủ tế (quý Cha đồng tế) và cộng đoàn ngồi.

III – NGHI THỨC GIA NHẬP ĐOÀN

(Giới thiệu và mời đoàn viên tuyên hứa tiến lên Cung Thánh)

NHD: Kính thưa cha….…… linh hướng xứ đoàn…., sau khi tìm hiểu và học tập Nội quy của GĐPTTTCG. Nhờ vào tình thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Hôm nay, trong niềm hân hoan mừng Lễ….., GĐPTTTCG xứ đoàn ………………… chúng con xin giới thiệu lên cha linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn (hoặc Cha chủ sự….) và cộng đoàn, số anh chị em mới xin gia nhập vào GĐPTTTCG.

– Để tiến hành nghi thức tuyên hứa, kính mời Ông…….. Đoàn trưởng và Ủy viên cầm cờ tiến lên cung thánh (hoặc Đại diện BCH cấp trên nếu là xứ đoàn mới).

1) Áp dụng nếu số Đ/v tuyên hứa ít: Xin mời quý anh-chị được xướng tên sau đây tiến lên trước cung thánh.

   Xướng tên: 1- Giuse…

                         2- Đa Minh …

– Mời anh chị em đoàn viên quỳ xuống đọc chung Kinh Tuyên hứa.

2) Áp dụng nếu số Đ/v tuyên hứa đông:

– Mời anh chị em đoàn viên quỳ xuống tại chỗ đọc chung Kinh Tuyên hứa.

(NHD nên giúp đoàn viên xướng câu khởi đầu Kinh Tuyên hứa)

KINH TUYÊN HỨA

Đọc chung: Lạy Chúa Giêsu/ chúng con xin chạy đến sấp mình xuống đền tạ Trái Tim cực Thánh Chúa/ và dâng mình cách riêng cho Thánh Tâm Chúa / để phụng sự quyền lợi Chúa/ Thật Chúa đã thương yêu chúng con/ như người Cha tốt lành yêu thương con cái mình/ Chúa ngự trong phép Thánh Thể để làm bạn đường/ và làm bằng hữu nghĩa thiết của chúng con./

Thế mà biết bao nhiêu người vì lòng thờ ơ lãnh đạm/ hoặc khinh mạn dể duôi/ đã bỏ nhiều năm không chịu đến rước Mình Thánh Chúa/ Chúa là Chúa tể và là Thầy Chí Thánh của chúng con/ Thế mà biết bao người đã được phúc trọng chịu phép rửa tội/ mà còn cả lòng dám lỗi luật Thánh Chúa/ đã bỏ ngày Chúa Nhật không chịu đến thờ lạy Chúa và đọc kinh cầu nguyện./ Vì tội lỗi nặng nề ấy/ họ liều mình phó linh hồn cho ma quỷ/ và gây nhiều lỗi thảm sầu cho gia đình họ.

Chúa là đại ân nhân của chúng con/ thế mà biết bao nhiêu giáo hữu đáng lẽ phải cảm tạ đội ơn Chúa/ thì đã ngạo mạn nói phạm đến Thánh Tâm Chúa/ đã khinh dể phép rửa tội là phép Bí Tích nâng họ lên địa vị con cái Chúa.

Lạy Chúa/ để chống lại những tội lỗi gớm ghê ấy/ và để yên ủi Thánh Tâm Chúa về những vô ơn bạc nghĩa của loài người/ hôm nay chúng con xin long trọng tuyên hứa cùng Chúa/ xin Chúa giúp chúng con trung thành tuân giữ/ và ban phúc lành cho chúng con/ cho gia đình chúng con/ và cho Giáo xứ chúng con. Amen.

NHD: mời Ủy viên cầm cờ, hạ cờ theo thế tuyên hứa.

III – ĐOÀN VIÊN TUYÊN HỨA

Cha chủ sự: Các Đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu thân mến, giờ đây, trước mặt cộng đoàn và Cờ đoàn, anh chị em hãy bày tỏ lòng cam kết.

Vậy anh chị em có hứa trung thành tuân giữ việc Rước lễ Đền Tạ mỗi tháng ít là một lần không?

Đoàn viên: (Giơ thẳng tay phải về phía trước ngang tầm mắt và đọc): CHÚNG CON XIN HỨA.

Cha chủ sự: Anh chị em có hứa trung thành tuân giữ ngày Chúa nhật, và ra sức làm cho người khác cũng tuân giữ không?

Đoàn viên: CHÚNG CON XIN HỨA.

Cha chủ sự: Anh chị em có hứa không nói những điều lỗi đức trong sạch và ra sức làm cho người khác cũng đừng nói những điều ấy không?

Đoàn viên: CHÚNG CON XIN HỨA.

Cha chủ sự: Anh chị em có hứa giữ đức tiết độ, không vướng mắc vào các tệ nạn xã hội không?

Đoàn viên: CHÚNG CON XIN HỨA

Cha chủ sự: Anh chị em có hứa vâng phục các mệnh lệnh của Giáo Hội không?

Đoàn Viên: CHÚNG CON XIN HỨA

Cha chủ sự: Anh chị em có hứa trung thành, chu toàn nhiệm vụ của một Tông Đồ Thánh Tâm Chúa, trong việc đem lửa yêu mến và lòng thương xót Chúa đến với gia đình mình, Xứ Đạo mình và trong các môi truờng sống chung quanh mình không?

Đoàn viên: CHÚNG CON XIN HỨA

(các Đ/v bỏ tay xuống).  

Cha chủ sự:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa nhận lấy những lời hứa của các Đoàn viên vừa dâng lên Chúa, để chứng tỏ lòng họ thành thật kính mến Rất Thánh Trái Tim Chúa, và hăng hái làm cho Chúa hiển trị trong tâm hồn họ, trong gia đình họ và trong toàn cả Xứ đạo họ.

Xin Chúa ban ơn cho họ được trung thành giữ vững lời hứa ấy luôn, và xứng đáng là Tông đồ Thánh Tâm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

   Đoàn viên: AMEN.

(Ủy viên phất cờ lên và cắm vào giá)

NHD: mời Đoàn viên đứng.

Cha chủ sự: Với quyền của Đức giám mục ban cho, cha nhận các anh chị em vào Đoàn thể Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ nay, anh chị em được được hưởng nhờ một ơn Đại Xá theo những điều kiện thường lệ.

TRAO PHÙ HIỆU:

Cha chủ sự: Anh chị em hãy nhận lấy phù hiệu này, chớ gì phù hiệu này luôn nhắc nhở và bảo đảm cho mỗi người anh chị em, được ơn trung thành bền đỗ và ơn phần rỗi trong giờ lâm tử.

Đoàn viên: Amen.

–  Cha chủ sự trao phù hiệu cho đoàn viên.

– (Nếu ít Đoàn viên tuyên hứa thì đứng tại chỗ nhận phù hiệu. Nếu đông Đoàn viên tuyên hứa thì xếp 02 hàng lên như Rước lễ. Sau khi nhận phù hiệu, Đoàn viên trở về vị trí ngồi và gắn phù hiệu vào ngực trái).

– Sau đó, NHD mời cha chủ tế và cộng đoàn tiếp tục Thánh lễ (nếu không có nghi thức Tuyên hứa của BCH tiếp theo).

***

IV- BAN CHẤP HÀNH TUYÊN HỨA

NHD: Sau đây là Nghi thức Tuyên hứa của BCH xứ đoàn ……

– Kính mời đại diện BCH cấp trên cùng Ủy viên cầm cờ tiến lên cung thánh.

– Kính mời các thành viên tân BCH GĐPTTTCG xứ đoàn…….. có tên sau đây tiến lên trước cung thánh. (Lưu ý: nên sắp xếp người trưởng đứng ở giữa, rồi lần lượt tiếp hai bên trái phải là cấp phó và các ủy viên khác, khi xuống thì người đứng giữa xuống trước và thành viên bên trái phải xuống theo sau)

1) Mời ông ..…, (Tên Thánh, họ và tên), chức vụ Đoàn trưởng

2) Mời bà …… (Tên Thánh, họ và tên), chức vụ …………….

NHD: mời cha chủ sự tiến hành Nghi thức Tuyên hứa cho BCH (sau khi các thành viên ổn định vị trí).

Cha chủ sự: Trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể, xin mời anh chị em quỳ xuống đọc Kinh Dâng Mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Ban Chấp Hành đọc:

 Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tôn nhận Chúa là Vua độc nhất vũ trụ càn khôn, trên trời, dưới đất, mọi sự vật hiện hữu đều được tạo dựng nên vì Chúa. Xin Chúa hãy hoàn toàn ngự trị trên chúng con.

Chúng con xin tuyên hứa lại những lời đã thề hứa khi chịu phép Rửa tội, mà từ bỏ ma quỉ. Chúng con xin hứa sống xứng đáng là người Công Giáo, cùng tình nguyện cách riêng, dùng mọi phương thế Chúa ban cho chúng con, để mở rộng vương quyền thiêng liêng của Chúa và của Giáo Hội.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúng con xin hiến dâng cho Chúa, tất cả mọi việc hèn mọn của chúng con làm để cầu mong cho tất cả mọi người, được nhìn nhận vương quyền Chúa, nhờ đó Nước Hòa Bình của Chúa được lan tràn khắp tứ phương thiên hạ. Amen.

Cha chủ sự: Anh chị em đã đọc Kinh Dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vậy anh chị em có hứa quyết tâm làm tròn nhiệm vụ theo Nội quy của Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu không?

NHD: Mời ủy viên cầm cờ hạ cờ ngang ở thế tuyên hứa, mời các thành viên BCH giơ tay phải ngang tầm mắt và đọc.

Ban Chấp Hành:

Nhờ ơn Chúa giúp, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse phù hộ, trước lá cờ Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, toàn thể Ban Chấp hành chúng con xin hứa trung thành với chức vụ.

(Đọc xong bỏ tay xuống)

Cha chủ sự:

Thay mặt cho Giáo hội, cha chấp nhận lời tuyên hứa của Ban Chấp hành Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nguyện xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse ban muôn ơn lành cho quý anh chị em trong nhiệm kỳ này.

Cha chủ sự rảy nước Thánh trên các thành viên Tân Ban Chấp hành vừa Tuyên hứa.

(Ủy viên cầm cờ phất cờ lên, cắm vào giá)

NHD: Mời toàn thể thành viên Ban Chấp hành đứng lên.

Cha chủ sự đọc lời sai đi: Như xưa Chúa đã sai các Tông đồ, hôm nay, cha cũng mời anh chị em hãy nhận Ủy nhiệm thư này, như lời sai đi chính thức của Giáo hội: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người và làm chứng cho tình yêu của Chúa”.

* Ban Chấp hành: Tạ ơn Chúa.

 Cha chủ sự trao Ủy nhiệm thư cho từng người.

** BCH nhận ủy nhiệm thư xong:

 NHD: Mời tân BCH cúi chào bàn thờ và cha chủ tế, và quay xuống chào ra mắt cộng đoàn – Mời cộng đoàn chúc mừng bằng tràng pháo tay – Mời các thành viên BCH trở về vị trí – Mời cha chủ tế và cộng đoàn tiếp tục Thánh lễ.