Get Adobe Flash player
Tin Mới Nhất
Lưu trữ tổng thể

                                                                                              Vũ Minh Tâm

   Tháng 06, giáo hội dành riêng để cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, hầu mong mỗi người có những việc làm thánh thiện để đáp lại tình yêu vô biên mà chính Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Để chuẩn bị cho tháng mừng kính Thánh Tâm Chúa, bổn mạng của đoàn thể, ngay ngày đầu tháng 6, Thường vụ và Ban chấp hành (BCH) GĐPTTTCG GP Bùi Chu đã họp phiên đặc biệt để cổ võ; phân nhiệm cho các thành viên, các giáo hạt  làm các việc đạo đức để dâng lên Trái Tim Chúa, với hiện diện của cha Tổng linh hướng (TLH), nhằm hun đúc thêm lòng yêu mến, đền tạ ở mỗi đoàn viên trong giáo phận, hầu mong trong đời sống mỗi đoàn viên gắn liền với khẩu hiệu: "HY SINH – YÊU THƯƠNG – PHỤC VỤ. ĐỂ NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN".

   Giáo phận Bùi Chu: Năm nay, dưới sự dẫn dắt của cha TLH, được sự chuẩn thuận và cùng đồng hành của Đức cha Tôma giáo phận, GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu tổ chức mừng đại lễ Thánh Tâm Chúa vào chiều ngày 28.06.2019 tại giáo xứ Lạc Đạo; giáo hạt Lạc Đạo. Vào lúc 14 giờ, đoàn viên các xứ đoàn; các giáo hạt đã quy tụ về khu vực thánh đường giáo xứ Lạc Đạo. Các đội hoa của xứ đoàn Lạc Đạo và đội hoa của xứ đoàn Âm Sa, hạt Quỹ Nhất, thay nhau dâng lên Trái Tim Chúa những đóa hoa lòng của đoàn con GĐPTTTCG, với những bài Thánh ca tôn vinh Tình Yêu và lòng Thương Xót của Chúa. Sau nghi thức dâng hoa là buổi giảng thuyết tĩnh tâm do cha TLH Đaminh Nguyễn Văn Vàng chủ trì. Tiếp đến là giờ chầu Thánh Thể trọng thể.

   Đến 16 giờ 45, tượng Thánh Tâm Chúa được cung nghinh và rước đoàn lễ nghi xung quanh khuôn viên thánh đường giáo xứ Lạc Đạo, với sự tham dự của Đức cha Tôma giáo phận, quý cha quản hạt, quý cha linh hướng các cấp trong giáo phận. Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa do đức cha Tôma chủ tế. Cùng đồng tế có quý cha quản hạt và quý cha linh hướng các cấp.

   Cuộc hành hương tĩnh tâm và mừng kính đại lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu chẵng những đã thâu được nhiều kết quả mà còn là những dấu ấn tốt đẹp đã đọng lại trong lòng cộng đoàn tham dự và anh chị đoàn viên. Được như vậy, ngoài sự chỉ đạo của cha TLH Đaminh và sự đồng hành của Đức cha Tôma giáo phận, còn có sự giúp đỡ chỉ đạo của cha Đaminh Phạm Văn Dược, Hạt trưởng giáo hạt Lạc Đạo kiêm chánh xứ giáo xứ Lạc Đạo. Sự chung tay của của ban hành giáo và các quý chức cùng cộng đoàn giáo xứ Lạc Đạo. Sự nổ lực tổ chức và thực hiện của BCH.GĐPTTTCG giáo hạt và xứ đoàn Lạc Đạo.

   Được biết trong tháng 06 này, GĐPTTTCG các giáo hạt cũng đã tổ chức các cuộc hành hương tĩnh tâm và mừng đại lễ kính Thánh Tâm Chúa như: Bùi Chu; Tứ Tùng; Kiên Chính; Ninh Cường; Quỹ Nhất v v.

   GĐPTTTCG liên giáo hạt: Kiên Chính; Tứ Tùng; Ninh Cường: Vào sáng ngày 14.06. đã tổ chức cho đoàn viên trong liên giáo hạt hành hương về giáo xứ Quế Phương, giáo hạt Kiên Chính tĩnh tâm và tổ chức đại lễ kính Thánh Tâm với sự hiên diện của cha TLH GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu Đaminh Nguyễn Văn Vàng, cha quản hạt và quý cha linh hướng các xứ đoàn trong ba hạt. Đặc biệt có sự hiện diện của đoàn GĐPTTTCG Việt Nam: cha phó TLH và anh trưởng Giuse Huỳnh Bá Song. Sự góp mặt của Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu do ông cố Giuse Trần Thế Việt làm trưởng đoàn. Vào lúc 8 giờ đoàn tiến hoa của các giáo hạt đã dâng lên Trái Tim Chúa những bông hoa tươi thắm với tấm lòng nhiệt thành của đoàn con GĐPTTTCG ba giáo hạt. Sau tiến hoa là bài giảng thuyết của cha TLH GĐPTTTCG giáo phận và lời phát biểu gặp gỡ của anh trưởng GĐPTTTCG Việt Nam. Kế sau là giờ chầu Thánh Thể trọng thể.

   Tiếp đến, đoàn tổ chức cung nghinh Tượng Thánh Tâm Chúa và rước đoàn lễ nghi xung quanh thánh đường giáo xứ Quế Phương. Thánh lễ đồng tế trọng thể kính Thánh Tâm Chúa với sự chủ tế của cha TLH Đaminh giáo phận. Cùng đồng tế có quý cha phó TLH GĐPTTTCG Việt Nam; quý cha quản hạt; cha chánh xứ Quế Phương; quý cha linh Hướng các xứ đoàn trong ba giáo hạt. 

   Kết thúc Thánh lễ cũng là kết thúc ngày hành hương của GĐPTTTCG ba giáo hạt. Sau lễ, quý cha đã chụp ảnh lưu niệm chung cùng các phái đoàn và ban chấp hành liên giáo hạt.

   Giáo hạt Quỹ Nhất: là một giáo hạt có số đoàn viên đông đứng thứ nhì trong giáo phận Bùi Chu (sau hạt Quần Phương) với 09 xứ đoàn. Lòng mến và sự nhiệt huyết với Thánh Tâm Chúa cách đặc biệt của cha Giuse Phạm Văn Tứ, linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt đã khơi thêm tinh thần nhiệt tâm tông đồ cho thành viên BCH các cấp và đoàn viên trong hạt. Hàng năm, cấp giáo hạt thường xuyên tổ chức các việc đạo đức như: hành hương, tĩnh tâm, lễ bổn mạng cấp hạt v.v… Năm nay, ngày 21.06.2019 dưới sự dẫn dắt của cha Giuse linh hướng, hạt đã tổ chức cho đoàn viên các xứ đoàn hành hương về giáo xứ Nghĩa Dục để làm việc sùng kính Thánh Tâm Chúa. Tham dự cùng anh chị em GĐPTTTCG hạt Quỹ Nhất có sự hiện diện của BCH.GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu, do phó đoàn trưởng nội vụ Giuse Vương Văn Riễn và phó đoàn trưởng ngoại vụ Phêrô Nguyễn Trung Định dẫn dắt đoàn. Anh chị em đoàn viên các xứ đoàn đã tề tựu bên Chúa Giêsu bằng một giờ chầu Thánh Thể trọng thể.

   Sau chầu Thánh Thể, cha Giuse Phạm Văn Tứ, linh hướng GĐPTTTCG giáo hạt, với những bằng chứng về Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Trái Tim Chúa, ngài đã thổi lửa vào lòng mỗi đoàn viên tham dự thêm lòng mến; sự hy sinh làm tông đồ cho Thánh Tâm Chúa bằng những việc làm tốt đẹp từ chính bản thân và trong gia đình mỗi người.

  Sau giờ tĩnh tâm là cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa và Thánh lễ trọng thể kính Thánh Tâm Chúa. Cha chính giáo phận Giuse Nguyễn Đức Giang chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha quản hạt Quỹ Nhất và các cha linh hướng các xứ đoàn trong hạt. Trong Thánh lễ trọng thể này, sau bài giảng, cha chính giáo phận đã thực hiện nghi thức tuyên hứa và trao ủy nhiệm thư cho tân Ban chấp hành GĐPTTTCG khóa 3 hạt Quỹ Nhất. Cuộc hành hương của GĐPTTTCG hạt Quỹ Nhất đã đem lại nhiều kết quả và để lại ấn tượng tốt đẹp cho cộng đoàn.

   Trong tháng 06 này, GĐPTTTCG các xứ đoàn trong giáo phận cũng tổ chức các hội nghị tổng kết nhằm đánh giá các hoạt động của xứ đoàn mình và hướng tới các hoạt động tốt đẹp hơn trong năm tới như: xứ đoàn Đại Đồng hạt Đại Đồng; xứ đoàn Hai Giáp; xứ đoàn Hải Nhuận hạt Quần Phương; xứ đoàn Thức Hóa; xứ đoàn Du Hiếu; xứ đoàn Mộc Đức hạt Thức Hóa v.v…

   Vào chiều ngày 14.06.2019, xứ đoàn Hai Giáp tổ chức mừng kính Thánh Tâm Chúa. Đoàn đã cung nghinh Tượng Thánh Tâm Chúa xung quanh Thánh Đường giáo xứ. Đồng hành cùng đoàn rước có cha Giuse Đinh Văn Viện chánh xứ kiêm linh hướng xứ đoàn, cha phó tổng Linh Hướng GĐPTTTCG Việt Nam, anh Giuse Huỳnh Bá Song cùng đoàn công tác của GĐPTTTCG Việt Nam, Ban chấp hành GĐPTTTCG giáo phận Bùi Chu và ban chấp hành GĐPTTTCG giáo hạt Quần Phương. Sau cuộc cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa là Thánh lễ đồng tế kính Thánh Tâm chúa.

   Chiều ngày 21.06.2019, xứ đoàn Hải Nhuận cũng tổ chức cho đoàn viên xứ đoàn làm các việc đạo đức và dâng Thánh Lễ trọng thể mừng kính Thánh Tâm bổn mạng. Sau bài giảng, cha chủ tế Đaminh Đinh Ngọc Hoàn, chính xứ kiêm linh hướng xứ đoàn đã làm nghi thức cho hơn 50 anh chị em tuyên hứa gia nhập. Ngày tổ chức mừng kính Thánh Tâm Chúa đã kết thúc sau Thánh Lễ này.

CHÚC MỪNG

GĐPTTT Chúa Giêsu Việt Nam và giáo phận Bùi Chu. Hân hoan chúc mừng tân BCH GĐPTTTCG giáo hạt Quỹ Nhất khóa 3. Tuyên hứa ra mắt ngày 21.06.2019.

             Cha linh hướng: Giuse Phạm Văn Tứ.

1/ Đoàn trưởng               : Ông Giuse Phạm Văn Hảo

2/ Phó nội vụ                  : Ông Gioan Trần Đức Hiệt

3/ Phó ngoại vụ              : Ông Giuse Trần Văn Cảnh

4/ Thư ký                       : Ông Đaminh Trần Văn Viện

5/ Thủ quỹ                     : Ông Gioan Trần Văn Khoái

6/ Bác ái                         : Ông Giuse Nguyễn Văn Chiên

7/ Ủy viên                       : Bà Maria Nguyễn Thị Cường

8/ Ủy viên                       : Bà Maria  Lê Thị Ngát

9/ Ủy viên                       : Bà Maria  Hoàng Thị Nhiệm

Số lượt xem bài viết (8)