Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Tư Liệu đoàn thể

TINH THẦN CỘNG TÁC CỦA ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH VỚI GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

(Phần thứ 3)

MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CÁC ĐOÀN THỂ BẠN TRONG GIÁO XỨ

                                                                                      Ban Huấn luyện tông đồ TGP Sàigòn

Tất cả các hội đoàn, đoàn thể đều phải quy về mục đích Phúc Âm Hóa, góp phần vào việc đem Tin Mừng Đức Kitô đến với mọi người, phát triển đời sống đạo đức của người giáo dân trong giáo xứ. Theo thống kê tháng 10-2018 Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Việt Nam đang sinh hoạt tại 17/27 giáo phận trong cả nước. Riêng TGP. Sài Gòn có 32 hội đoàn, đoàn thể đang sinh hoạt trong các giáo xứ cụ thể là:

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (19)

TINH THẦN CỘNG TÁC CỦA ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

VỚI GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG (tiếp theo)

                             Báo cáo viên: Giuse Phạm Minh Lý – Ban Huấn luyện tông đồ

MỐI TƯƠNG QUAN THỨ HAI

             DẪN NHẬP

Giáo xứ là cộng đoàn tín hữu cư ngụ trong một địa hạt được thiết lập cách vững bền trong giáo phận, nhằm tập họp Dân Chúa cùng nhau thi hành sứ vụ Chúa Kitô giao phó, là tế tự tôn thờ Thiên Chúa, học hỏi và loan truyền Tin Mừng, thực thi bác ái cộng đồng trong Giáo Hội cũng như trong xã hội. Việc chăm sóc mục vụ giáo xứ được giám mục giáo phận ủy thác cho linh mục chánh xứ (x. SL Tông đồ Giáo dân, số 10, 26; Giáo luật, điều 515, 518)

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (22)

 TINH THẦN CỘNG TÁC CỦA ĐOÀN THỂ CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

VỚI GIÁO HỘI ĐỊA PHƯƠNG

                                       Báo cáo viên: Giuse Nguyễn Đức Xinh – Ban Huấn luyện tông đồ

DẪN NHẬP

Giáo hội luôn mời gọi cộng đồng dân Chúa xây dựng tinh thần hiệp thông và thực thi sứ vụ của người Ki-tô hữu tham gia vào công cuộc loan báo Tin mừng phục vụ Giáo hội qua các môi trường hoạt động tông đồ.   Sắc lệnh Tông đồ giáo dân của Công đồng Vicano II đã nhận định: “Trong những cộng đồng Giáo hội, hoạt động của người giáo dân cần thiết đến nỗi nếu không có nó, chính hoạt động tông đồ của các chủ chăn thường không thể đạt được kết quả đầy đủ”.

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (20)

ĐOÀN VIÊN THÁNH HÓA GIA ĐÌNH

                                          Báo cáo viên: Giuse Nguyễn Đức Xinh – Ban Huấn luyện tông đồ

                                                                                  Trích: UB Giáo Lý Đức Tin, HĐGMVN

GIA ĐÌNH LÀ HỘI THÁNH TẠI GIA

“Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người.”(1Pr 2, 9).

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (23)

Sau gần 2 năm tiếp thu ý kiến và qua nhiều hội nghị thảo luận đi đến thống nhất, cũng như sự tán thành của quý cha Tổng linh hướng các giáo phận. Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng – Tổng linh hướng GĐPTTTCG – đã chuẩn thuận và ấn ký phát hành Nội quy GĐPTTTCG.VN năm 2019, vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 28/06/2019.

Nay Ban Chấp Hành GĐPTTTCG Việt Nam xin giới thiệu đến quý cha linh hướng, quý Ban Chấp hành các cấp và toàn thể đoàn viên GĐPTTTCG Việt Nam, cùng cộng đoàn dân Chúa, quyển Nội quy mới của đoàn thể GĐPTTTCG.VN, có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2019.

Quý vị có thể download về để in ấn phổ biến (tiêu đề download màu xanh  phía trên nội dung hiển thị)

Xem chi tiết

Số lượt xem bài viết (550)