XỨ ĐOÀN LAM SƠN, GIÁO HẠT XÓM MỚI: TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT

lúc 17g thứ Sáu, ngày 16.06.2023, 37 tân đoàn viên và BCH GĐPTTTCG xứ đoàn Lam Sơn, giáo hạt Xóm Mới đã chính thức tuyên hứa, ra mắt gia nhập đoàn thể GĐPTTTCG VN.

Hoài Nhân

Được sự đồng thuận của cha chánh xứ Lam Sơn Gioan Bt. Phạm Văn Lâm và sự đồng hành của cha phó Giuse Lê Cẩm Tú, sau hơn 6 tháng tìm hiểu và học tập nội quy GĐPTTTCG Việt Nam, lúc 17g thứ Sáu, ngày 16.06.2023, 37 tân đoàn viên và BCH GĐPTTTCG xứ đoàn Lam Sơn, giáo hạt Xóm Mới đã chính thức tuyên hứa, ra mắt gia nhập đoàn thể GĐPTTTCG VN. Đến  tham dự có ông Đaminh Tiến Công – Trưởng ban BCH GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới, ông Phêrô Nguyễn Văn Chiến – UV Truyền thông GĐPTTTCG giáo hạt Xóm Mới.

Thánh lễ trọng thể do cha chánh xứ Gioan Bt. chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Hạt trưởng Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn và cha phó Giuse.

Chia sẻ Tin Mừng, cha Hạt trưởng nhắc nhớ về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, nhưng con người lại bạc nghĩa vô ơn. Vì thế, là đoàn viên GĐPTTTCG, chúng ta hãy siêng năng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu để đền tội cho những ai xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đồng thời, ngài cũng chúc mừng giáo hạt Xóm Mới đã có 12/15 xứ đoàn GĐPTTTCG.

Sau bài giảng, cha chánh xứ Gioan Bt. đã làm phép cờ, huy hiệu và chủ sự nghi thức tuyên hứa gia nhập đoàn thể GĐPTTTCG cho 37 tân đoàn viên. Nối tiếp, ngài chủ sự nghi thức tuyên hứa và sai đi cho thành viên BCH GĐPTTTCG xứ đoàn Lam Sơn.

Sau Thánh lễ, thay mặt đoàn viên, anh tân đoàn trưởng Đaminh Nguyễn Hữu Lạc có lời cảm ơn quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh lễ nhân ngày đoàn thể GĐPTTTCG xứ đoàn Lam Sơn chính thức ra mắt.

Danh sách Ban chấp hành GĐPTTTCG xứ đoàn Lam Sơn
Cha linh hướng: Lm. Giuse Lê Cẩm Tú

1/ Đoàn trưởng                       : Ông Đaminh Nguyễn Hữu Lạc

2/ Đoàn phó nội vụ               : Ông Đminh Bùi Quang Song

3/ Đoàn phó ngoại vụ           : Ông Giuse Maria Đào Tiến Đức

4/ Thư ký                                  : Ông Phêrô Nguyễn Đình Tân

5/ Thủ quỹ                                : Ông Gioan Bt. Lê Văn Hưng