TẶNG TƯỢNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU ĐẾN CÁC TOÁN GĐPTTTCG VÙNG SÂU, VÙNG XA

 Dom. Hoàng Văn Đồng

Xứ đoàn Đắk Nhau thuộc GP Ban Mê Thuột có gần 80 đoàn viên, đa số là người sắc tộc S’tiêng, nhưng đại đa số các gia đình đoàn viên ở cách xa nhau từ 5 đến 7 cây số. Vì thế, cha linh hướng Phanxicô Assisi Trương Hồng Chương đã chia làm 6 Toán, để đoàn viên trong Toán dễ dàng đi lại tham dự các giờ kinh Đền tạ luân phiên, đặc biệt trong mưa gió.

Nhằm tạo điều kiện để đoàn viên tham dự giờ kinh được sốt sắng và nghiêm trang hơn, BCH GĐTTTCG Giáo miền Đồng Xoài – Phước Long đã trao tặng mỗi Toán thuộc xứ đoàn Đắk Nhau một tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu (TTCG).

Sáng Chúa nhật 24.04.2024, BCH Giáo miền đã đến tham dự buổi sinh hoạt tại Toán 4, Bù Oai trao tặng tượng Thánh Tâm Chúa cho Toán. Thay mặt Toán, anh Toán trưởng Anrê Dũng Lạc Điểu Sen đã đón nhận tượng TTCG và cảm ơn việc làm thiết thực này của BCH GĐPTTTCG Giáo miền.

Dự định trong thời gian tới, BCH Giáo miền sẽ đến các Toán  tham dự sinh hoạt và trao tặng tượng TTCG để tạo động lực phát triển thêm đoàn viên, mới.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu ở lại trong mỗi người chúng con, để chúng con biết yêu thương, chia sẻ và cho đi.