TÂN BCH GĐTTTCG GP BÀ RỊA: TUYÊN HỨA VÀ RA MẮT

Tôma Thăng

WTTT — Vào lúc 09h45 ngày 14.06.2024, tại giáo xứ Phú Vinh, giáo hạt Xuyên Mộc, giáo phận Bà Rịa, Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức Tuyên hứa của Ban Chấp hành (BCH) Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) giáo phận Bà Rịa được cử hành trọng thể, do cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hồng – Tổng linh GĐPTTTCG Việt Nam – chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Phaolô Phạm Minh Tân – Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP Bà Rịa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của BCH GĐPTTTCG Việt Nam, BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn và các Đoàn viên trong Giáo phận.

Trước thánh lễ, Cha Tổng linh hướng chủ sự Nghi thức làm phép tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu, Nghi thức làm phép Phù hiệu, Nghi thức Tuyên hứa cho các Đoàn viên trong giáo phận Bà Rịa.

Kế đến, ngài chủ sự Nghi thức Tuyên hứa và Nghi thức sai đi cho  BCH GĐPTTTCG Giáo phận Bà Rịa và Nghi thức sai đi, như xưa Chúa đã sai các Tông đồ, hôm nay Cha TLH cũng mời các anh chị lãnh nhận Uỷ Nhiệm Thư như lời sai đi chính thức của Giáo hội: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người và làm chứng cho tình yêu của Chúa”.

Sau phần Nghi thức Tuyên hứa, mọi người cùng hiệp dâng Thánh lễ trong không khí trang trọng và sốt sắng. Tất cả đều hướng lòng về Trái Tim Chúa để cùng cảm nhận Tình yêu của Chúa và cùng bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến Thánh Tâm Chúa, sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tuôn đổ muôn phúc lành và thánh hóa các Đoàn viên để nhờ ơn Chúa, mỗi ngày từng Đoàn viên trong GĐPTTTCG GP Bà Rịa sẽ nỗ lực noi gương Chúa Giêsu thánh hóa bản thân và loan truyền Tin Mừng của Chúa đến với mọi người.

CHÚC MỪNG

Cha Tổng linh hướng và BCH GĐPTTTCG Việt Nam
Hân hoan chúc mừng Tân BCH GĐPTTTCG GP Bà Rịa
Đã Tuyên hứa và ra mắt ngày 14.06.2024

Cha Tổng linh hướng: Phaolô Phạm Minh Tân

                           1/ Trưởng Ban                  : Gioan Baotixita Đậu Thái Hồ

                           2/ Phó TB Nội vụ              : Vinhsơn Trần Cao Biền

                           3/ Phó TB Ngoại vụ          : Gioan Nguyễn Văn Quang

                           4/ Thư ký                           : Micae Hồ Quốc Vũ