HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC LÀM CON ĐỨC MẸ

ĐGM GB. Bùi Tuần

1. Ngày mai là lễ Tryền Tin. Đây là Lễ Trọng.

Nhờ Lễ Trọng này, phụng vụ nhắc cho chúng ta một biến cố trọng đại, đó là việc Đức Trinh Nữ Maria được sứ thần báo tin: trinh nữ đã được Chúa chọn để trở thành mẹ Đấng Cứu Thế.

2. Những ai tin vào Đấng Cứu Thế sẽ được gọi là con của Trinh nữ Maria.

3. Tôi tin vào Đấng Cứu Thế nên tôi được gọi là con của Đức Trinh Nữ Maria.

4. Trinh Nữ Maria nhận tôi làm con. Tôi sung sướng hạnh phúc vì ơn đó.

5. Tôi được Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của tôi đến với tôi.

6. Khi đến với tôi, Mẹ Maria bao giờ cũng rất gần gũi. Mẹ bỏ triều thiên đang đội trên đầu xuống rồi hỏi tôi: “Con cần gì không?”

Tôi trả lời: “Con chỉ cần Mẹ, có Mẹ là đủ cho con rồi”.

7. Đúng là như vậy.

Nhờ có Mẹ ở với tôi, tôi tôi vượt qua được muôn vàn thử thách.

8. Hơn nữa, có Mẹ ở bên, tôi biết đón nhận muôn vàn ơn phúc Chúa ban.

9. Có Mẹ ở bên, tôi cảm nhận rất rõ: Chúa là tình yêu, là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa là cha của tôi, tôi cần phó thác mình tôi cho Chúa.

10. Có Mẹ ở bên, tôi cảm nhận rất rõ, tôi luôn khao khát được vâng phục thánh ý Chúa.

11. Có Mẹ ở bên, tôi mong muốn đi về với Chúa trong sự ấp ủ của trái tim Mẹ.

12. Như vậy Lễ Truyền Tin đang báo cho tôi biết bao tin mừng.

13. Tôi có cảm tưởng là rất nhiều nguời cũng đang mừng Lễ Truyền tin với một kho tàng hạnh phúc Chúa ban.

14. Chính lúc này, tôi đang nghe vang dội lời ca cảm động sau đây:

ĐK. Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ. Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai? Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ Con biết cậy vào ai, biết nương nhờ ai?

1. Trời đêm vắng sao, sương về. Đường xa thăm thẳm khuất bóng quê. Con băn khoăn đưa mắt trông tìm đây đó. Có ai bạn hiền cùng đi khỏi lo.

Mẹ ơi bóng đêm rợn rùng. Vực sâu đang gầm dưới lá rung. Con lao đao sắp ngã trên đường nguy khốn. Đoái thương con cùng, Mẹ Ðấng Chí Tôn.

2. Mẹ Ma-ri-a nhân từ. Mẹ như ánh trăng chiếu bóng đêm. Bên tai con âu yếm bóng Mẹ khuya sớm. Chúng con lo gì sầu thương vẫn vương. Mẹ ơi dẫu xa muôn trùng. Mẹ thương đến hồn rất đáng thương. Con đây là giá máu con Mẹ yêu dấu. Vững tin ở Mẹ thương đến con cùng.

Long Xuyên, ngày 24.03.2023