GIÁO HỘI CHÂU Á TIẾN HÀNH THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIAI ĐOẠN CHÂU LỤC

Ở mỗi châu lục, các Hội đồng Giám mục đã có những kế hoạch chi tiết để đảm bảo có đủ đại diện cho tất cả các thành phần của Giáo hội: giới trẻ, giáo dân, tu sĩ nam nữ, linh mục và giám mục.

Ngọc Yến – Vatican News

Vatican News (30.01.2023) – Vào tuần cuối của tháng 02/2023, các vị lãnh đạo Giáo hội và đại biểu của các Giáo hội địa phương ở châu Á sẽ tụ họp tại Bangkok của Thái Lan, để tham dự cuộc họp về Thượng Hội đồng Giám mục giai đoạn châu lục.

Theo thông báo của Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC), các Giám mục châu Á đã lên kế hoạch tổ chức đại hội cấp châu lục tại Trung tâm Mục vụ Baan Phu Waan của Tổng Giáo phận Bangkok, Thái Lan, từ ngày 24 đến 27/02/2023.

Cuộc họp được lên kế hoạch theo chỉ dẫn của Vatican. Theo đó, các cuộc tham vấn hiệp hành sẽ được thực hiện từ cấp giáo xứ, giáo phận, quốc gia và châu lục trước khi các vị lãnh đạo Giáo hội gặp nhau tại Roma cho Thượng Hội đồng Giám mục về Hiệp hành, lần đầu tiên vào ngày 4 đến 29/10/2023, và lần thứ hai vào tháng 10/2024.

Cho tới nay, các Giáo hội trên khắp thế giới đã hoàn thành giai đoạn quốc gia. Ở giai đoạn châu lục, các cuộc họp sẽ được tổ chức tại bảy địa điểm: Bangkok cho châu Á, Praha cho châu Âu, Bogota cho châu Mỹ Latinh, Suva cho châu Đại Dương, Orlando cho Mỹ và Canada, Addis Ababa cho châu Phi, và Beirut cho Trung Đông.

Tài liệu với tựa đề “Hãy nới rộng lều ngươi đang ở” (Is 54, 2) do Ban Thư Ký của Thượng Hội đồng soạn cho Thượng Hội đồng cấp châu lục đã được các Hội đồng Giám mục và Uỷ ban Thượng Hội đồng châu Á nghiên cứu trước khi tiến hành cuộc họp tại Bangkok.

Dự kiến tất cả bảy hội nghị sẽ kết thúc vào tháng 3/2023. Các tài liệu được soạn thảo trong các cuộc họp này sẽ là nền tảng cho phiên họp của Thượng Hội đồng vào tháng 10 tới ở Roma.

Ở mỗi châu lục, các Hội đồng Giám mục đã có những kế hoạch chi tiết để đảm bảo có đủ đại diện cho tất cả các thành phần của Giáo hội: giới trẻ, giáo dân, tu sĩ nam nữ, linh mục và giám mục.

Nguồn: vaticannews.va/vi