GIA ĐÌNH PTTT CHÚA GIÊSU GP MỸ THO: TỪ HIỆN TẠI HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI

BTT GĐPTTTCG VN

Lúc 09g30 thứ Bẩy, ngày 18.02.2023, dưới sự chủ trì của cha Giuse Nguyễn Văn Nhạn – Tổng linh hướng GĐPTTTCG GP Mỹ Tho – BCH GĐPTTTCG GP Mỹ Tho đã có buổi họp trù bị để đánh giá tình hình sinh hoạt hiện nay và định hướng cho việc củng cố và phát triển đoàn thể trong nhiệm kỳ mới (2023-2027) tại nhà xứ Tân An, giáo hạt Cao Lãnh, GP Mỹ Tho.

Về tham dự buổi họp, ngoài các thành viên BCH GĐPTTTCG GP Mỹ Tho, còn có sự hiện diện của BCH GĐPTTTCG Việt Nam và TGP Sài Gòn do anh Giuse Huỳnh Bá Song dẫn đầu.

Anh Giuse Huỳnh Bá Song đã trình bày với cha TLH và thành viên hiện diện về chương trình định hướng trong năm 2023; chú trọng vào việc kiện toàn tổ chức, bầu lại BCH NK 2023-2027, sinh hoạt đạo đức, huấn luyện tông đồ, tiếp tục phát triển thêm xứ đoàn và đào tạo nhân sự kế thừa…

Anh Giuse Trịnh Văn Tiến – Trưởng ban BCH GĐPTTTCG TGP SG – giới thiệu mẫu báo cáo sinh hoạt của đoàn thể từ các cấp. Anh mong rằng, với sự sinh hoạt và báo cáo định kỳ từ các cấp, BCH GP có thể theo dõi, đánh giá tình hình sinh hoạt để củng cố và định hướng cho sự phát triển của đoàn thể trong nhiệm kỳ mới.

Anh Tổng thư ký Giuse Cao Dũng Khanh đã nêu lên những khó khăn về nhân sự của đoàn thể GĐPTTTCG GP Mỹ Tho sau mùa đại dịch Covid vừa qua. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, sinh hoạt của đoàn thể từng bước ổn định. Anh sẽ đưa ra kế hoạch cụ thể và trình cha TLH duyệt để các cấp cùng thực hiện chương trình sinh hoạt cho nhiệm kỳ mới.

Về việc một số giáo hạt và xứ đoàn chưa có cha linh hướng, do có quý cha nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển. Cha TLH cho biết, trong tháng 02.2023, ngài sẽ xin ý kiến quý cha để bổ sung cha linh hướng cho các giáo hạt và xứ đoàn.

Buổi họp kết thúc lúc 12g15 cùng ngày.