GĐPTTTCG GP BÙI CHU: MỪNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Đaminh Ngô Đức Giang

Sáng thứ Tư, ngày 05.06.2024, GĐPTTTCG GP Bùi Chu đã long trọng mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà thờ giáo xứ Tân Lý, giáo hạt Ninh Cường, GP Bùi Chu. Thánh lễ long trọng do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng – TLH GĐPTTTCG Việt Nam, cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng – TLH GĐPTTTCG GP Bùi Chu, cha Giuse Đỗ Trọng Huy – TLH GĐPTTTCG GP Thái Bình, cha chánh xứ Phạm Đức Tiến (Quyến) kiêm linh hướng GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Lý cùng quý cha linh hướng các giáo hạt.

Về hiệp dâng trong Thánh lễ, có ông Giuse Huỳnh Bá Song – TB BCH GĐPTTTCG Việt Nam, ông Giuse Nguyễn Quang Tinh – TB BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn, BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu, các giáo hạt, xứ đoàn và gần 3000 đoàn viên GĐPTTTCG GP Bùi Chu, cùng quý ân nhân và cộng đoàn giáo dân.

Ngay từ sáng sớm, quý đoàn viên, ân nhân và quan khách lần lượt về tham dự trong trang phục của Đoàn thể. Đúng 08h00, cộng đoàn sốt sáng tham dự giờ chầu Thánh Thể. Sau đó nghe quý cha Tổng linh hướng chia sẻ về sự yêu thương của Thánh Tâm Chúa Giêsu dành cho nhân loại.

Lúc 09h00, cộng đoàn cung nghinh tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu chung quanh Thánh đường, khởi đi từ cung thánh và trở vào Thánh đường hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Đầu lễ, Đức cha Tôma ân cần nhắn nhủ: Trong chúng ta, mọi người đều được kín múc sức sống thần linh trong trái tim yêu thương của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy sám hối để đền bồi những xúc phạm của chúng ta đến Thánh Tâm Chúa Giêsu.

  Mở đầu bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là đoàn viên GĐPTTTCG luôn hiệp nhất với trái tim yêu thương của Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày và loan báo tình yêu của Chúa cho mọi người, để tình yêu thương của Thánh Tâm Chúa được lan tỏa đến với mọi người và mọi nơi.

 Cuối lễ, thay mặt cộng đoàn, ông cố Giuse Trần Thế Việt – TB BCH GĐPTTTCG GP Bùi Chu – ngỏ lời cảm ơn Đức cha, quý cha TLH, BCH GĐPTTTCG Việt Nam, TGP Sài Gòn, quý chức HĐMV, các đoàn thể CGTH và cộng đoàn giáo xứ Tân Lý cùng quý khách.

Sau cùng, 2 vị đại diện BCH dâng lên Đức cha, cha TLH GĐPTTTCG Việt Nam, quý cha những bó hoa tươi thắm với những tràng vỗ tay thật dài.

 Sau khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, mọi người ra về với tâm tình sốt sáng và vui mừng.