GĐPTTTCG GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT: THƯỜNG HUẤN NĂM 2023

Ngày 06.6.2023, BCH GĐPTTTCG GP Đà Lạt đã tổ chức phiên họp thường huấn lần thức 1 năm 2023 tại hội trường giáo xứ Hòa Ninh, giáo hạt Di Linh, GP Đà Lạt.

Nguyễn Hoàng

Về tham dự ngày thường huấn, ngoài thành viên BCH giáo phận và các xứ đoàn GĐPTTTCG GP Đà lạt, còn có ông Giuse Huỳnh Bá Song – TB BCH GĐPTTTCG VN và các anh chị trong BCH GĐPTTTCG TGP SG.

Mở đầu Chương trình, ông Giuse Huỳnh Bá Song chia sẻ đề tài “Hồn Tông Đồ phục vụ Thánh Tâm Chúa Giêsu”.

Tiếp đến, cha Giuse Phan Đào Thục, quản xứ giáo xứ Tân Bình, giáo hạt Bảo Lộc kiêm Linh mục đặc trách Ủy Ban Giáo Dân & các Đoàn thể Công giáo Tiến hành GP Đà Lạt thuyết giảng về Tình Yêu Thánh Tâm Chúa Giêsu và Hiệp Hành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Buổi chiều, các anh trong BCH GĐPTTTCG VN cùng với anh chị em ôn lại nội quy của đoàn thể. Cuối cùng, cha TLH GĐPTTTCG GP Đà Lạt Giuse Trần Văn Chiến huấn đức và chủ sự giờ Chầu Thánh Thể, kết thúc ngày thường huấn.