Get Adobe Flash player

Thánh lễ trực tuyến: Chúa nhật lễ Chúa Chúa Giêsu chịu phép Rửa năm C, do Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân chủ sự vào lúc 17:30 ngày 8-1-2022 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

Số lượt xem bài viết (5)