Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh lễ Chúa Nhật tuần XXXIV Thường niên B | 4h50 (sáng) ngày 21.11.2021 ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. GP Nha Trang

Số lượt xem bài viết (1)