Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh Lễ Trực Tuyến | CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN (LỄ THIẾU NHI) cử hành lúc 17:30 ngày 3-10-2021 Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn. (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

Số lượt xem bài viết (2)