Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật – Tuần XXVII TN – vào lúc 8:00 ngày 3.10.2021 – Gp Vĩnh Long

Số lượt xem bài viết (2)