Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa nhật XXIV thường niên (B) vào lúc 19:00 | 12.9.2021 – Giáo phận Bắc Ninh

Số lượt xem bài viết (1)