Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật – Tuần XXIV TN – vào lúc 8:00 ngày 12.9.2021 – Gp Vĩnh Long

Số lượt xem bài viết (1)