Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh lễ Chúa nhật 24 mùa thường niên năm B do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự vào lúc 7:00 ngày 12-9-2021 tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sàigòn.

Số lượt xem bài viết (1)