Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh lễ trực tuyến | CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN vào lúc 5g30 ngày 12/9/2021 – GP Cần Thơ

Số lượt xem bài viết (1)