Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh lễ Chúa nhật XXIV thường niên được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ chính tòa Hà Nội – 18h00 thứ Bảy, ngày 11/9/2021

Số lượt xem bài viết (1)