Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh lễ trực tuyến: Chúa nhật 24 thường niên năm B do Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân chủ sự vào lúc 17:30 ngày 11-9-2021 tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. (17:00 lần chuỗi Mân Côi)

Số lượt xem bài viết (1)