Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Ban Bác ái – Xã hội GĐPTTTCG TGPSG chân thành cám ơn sự giúp đỡ của quý ân nhân, đã hỗ trợ công tác bác ái của đoàn thể trong tháng 07.2021 gồm:

1/ Ân nhân giúp gạo người nghèo tháng 07/2021:

– Ông Đạo, Xđ. Thái Bình                200.000đ 

– Ông Báo, Xđ. Thái Bình                100.000đ

– Ông Cường, Xđ. Thái Bình           100.000đ

– Ông Dũng, Xđ. Thái Bình              100.000đ

 

2/ Ân nhân giúp nồi cháo phục vụ bệnh nhân B/v Phạm Ngọc Thạch tháng 07/2021:

– Xứ đoàn Bình Đông, giáo hạt Bình An            1.200.000đ

– Xứ đoàn Hà Đông, giáo hạt Xóm Mới                300.000đ

 

3/ Ân nhân giúp công tác Ban Bác ái:

– Một ân nhân giáo xứ Bắc Dũng, giáo hạt Xóm Mới, giúp

  * Nồi cháo bệnh viện Phạm Ngọc Thạch            1.250.000đ

  * Công tác Ban bác ái                                          1.250.000đ

 

4/ Giúp “con dê núi”, giáo xứ Đê Sơmei, GP Kontum:

** GĐPTTTCG giáo hạt Bình An

– Xứ đoàn Bình Xuyên                    2.000.000đ

– Xứ đoàn Bình Thái                        2.000.000đ

– Xứ đoàn Bình Hưng                      1.000.000đ

– Xứ đoàn Chánh Hưng         272 khăn rửa tội

– Xứ đoàn bình An        20.000.000đ; 2 áo lễ; 2 khăn bàn thánh

 ** Danh sách ân nhân đóng góp của xứ đoàn Bình An

– Cô Loan                              5.000.000đ

– Ông bà cố Thuận                3.500.000đ

– Cô Tuyết 1B                        3.000.000đ

– Cô Thơm                             1.500.000đ

– Cô Hòa, anh Long               1.000.000đ

– Bà quỹ Toản                        1.000.000đ

– Cô Hường BT                        500.000đ

– Cô Tuyết 1A                           500.000đ

– Ông trương Tỵ                      500.000đ

– Chị Tân                                 500.000đ

– Chị Trang                              500.000đ

– Bà chánh Thoa                     450.000đ

– Ông bà trùm Bình                 400.000đ

– Ông bà cố Đài                      300.000đ

– Anh Đệ                                 300.000đ

– Bà Hương                            200.000đ

– Cô Chấn                               200.000đ

– Bà Khẩn                               200.000đ

– Cô Kiệm                               200.000đ

– Ông Hạnh                            150.000đ

– Cô Toàn                               100.000đ

– Cô Hoàn              2 áo lễ, 2 khăn bàn Thánh

 

** Giáo hạt Xóm Mới:

GĐPTTT xứ đoàn Nữ Vương Hòa Bình  500.000đ

Số lượt xem bài viết (2)