Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh lễ Chúa nhật XVII thường niên được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ chính tòa Hà Nội – vào lúc 20h00 ngày 25/7/2021

Số lượt xem bài viết (3)