Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Trực tuyến: Thánh lễ Chúa nhật XVII thường niên (B) vào lúc 19:00 | 25.7.2021 – Giáo phận Bắc Ninh

Số lượt xem bài viết (2)