Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

TGP Sài Gòn trực tuyến: CN 17 TN B, cử hành lúc 17:30 ngày 25-7-2021 tại nhà thờ giáo xứ Tân Phước

Số lượt xem bài viết (1)