Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật – Tuần XVII TN – vào lúc 8:00 ngày 25.7.2021 – Gp Vĩnh Long

Số lượt xem bài viết (6)