Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM B (LỄ THIẾU NHI) cử hành lúc 7:30 ngày 25-7-2021 tại nhà thờ giáo xứ Tân Phước – TGP Sàigòn.

Số lượt xem bài viết (2)