Get Adobe Flash player
Lưu trữ tổng thể

Thánh lễ Chúa nhật 17 mùa thường niên năm B do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự vào lúc 7:00 ngày 25-7-2021 tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sàigòn.

Số lượt xem bài viết (3)